X
GO

Nieuwsbrief 10 maart 2023

Verhuisd!

Het is ons gelukt! In 2 dagen hebben we (bijna) alles kunnen uitpakken en een plek kunnen geven. Er zijn nog heel veel (kleine) dingetjes die onze aandacht vragen, maar de basis is op orde. Dit is vooral ook te danken aan Martin (tuinbouw- en handvaardigheid leerkracht) en Maarten (schoolleider bovenbouw). Zij hebben al vele dagen en uren (in de vakantie) gewerkt om alle gezamenlijke spullen op te bergen. En wat hebben we veel spullen!

Iedereen is blij dat we weer terug zijn. Je voelt de rust. Wel moeten gedragsregels in gangen en openbare ruimtes nog gaan indalen bij zowel kinderen, pubers als volwassenen.
Je ziet vooral verschil in gedrag tijdens de pauzes. Doordat er meer ruimte is en het speelplein werkelijk een speelplaats is, zijn er nu al minder conflicten.

De opening woensdag was voor eigenlijk alle kinderen een fijne start. Het personeel onthaalde de kinderen zingend in de versierde hal:     

Iedereen startte in zijn eigen klas om daarna om 9.30 uur te verzamelen in de zaal. We hadden groepjes gemaakt van onze kinderen én kinderen uit de bovenbouw. Zij waren verantwoordelijk voor de ‘kleintjes’. We willen ons weer meer één school gaan voelen en deze verbindende activiteiten dragen daaraan bij. De kinderen mochten een uur in het groepje vrij door het gebouw lopen. In elke ruimte konden ze bij een medewerker een opdracht uitvoeren die ze dan op hun stempelkaart konden aftekenen. Als de stempelkaart vol was konden ze in de lerarenkamer een Tobiastas krijgen met daarin wat te eten en te drinken. Dit was een hele mooie manier om alle vertrekken in het gebouw te leren kennen!

We kijken terug op een superbegin!

 

Regels en afspraken

En wat waren ook al weer de regels en afspraken bij het brengen en halen?
Jullie leveren jullie kinderen af bij de toegang (groene hek) tot het speelplein en wachten daar ook na school. Kinderen gaan pas het plein af wanneer ze hun vader/moeder/opa/oma/of andere volwassene zien, tenzij ze zelfstandig naar huis mogen. De kinderen die met de taxi naar huis gaan wachten op de taxi samen met de taxiwacht achter het nieuw gemetselde muurtje bij de straat.