X
GO

Nieuws

Schoolleider

Beste collega’s en ouders van de Tobiasschool,

Ik ben blij te kunnen melden dat ik in de vacature schoolleider Tobias PO heb mogen benoemen Dorien Maas. Ik feliciteer haar en de school met haar benoeming!
Deze volgt na een procedure waarin de benoemingsadviescommissie tot een unanieme voordracht kwam die ik, na een gesprek met Dorien, van harte overnam. In de benoemingsadviescommissie hadden zitting Esther Vellekoop (medewerker Tobias PO), Elske Winterwerp (medewerker Tobias PO), Elke Ennen (rector Stichtse Vrijeschool) en Charlotte Rietbergen (lid MR PO). Ook op deze plaats bedank ik de benoemingsadviescommissie voor hun inzet en betrokkenheid.
De benoeming van Dorien betekent dat zij, na een periode als interim-schoolleider, haar weg op de Tobias vervolgt.

Allert de Geus
bestuurder

 

Schoolhond

Juf Marieke van klas 5 heeft heel veel vragen en zorgen rondom ons plan voor een schoolhond met haar bevlogenheid en enthousiasme kunnen wegnemen op de laatste ouderavond. Het werk van Saartje (zoals Marieke dat zo mooi verwoordde en heeft toegelicht) zal langzaam opgebouwd worden. Saartje start in klas 5. De rest van de school maakt zich eerst de 10 gouden regels rondom Saartje eigen. 

 

Gezond 10 uurtje

We zijn gestart met het project gezonde voeding in de klas.
Het ministerie van OCW samen met het Jeugdeducatiefonds en het Rode Kruis organiseren het programma schoolmaaltijden.
Het doel is, onder andere, om leerlingen te laten kennismaken met verschillende soorten fruit en gezonde voeding.
Scholen konden intekenen voor lunch of een gezond 10 uurtje.
Wij hebben gekozen voor een gezond 10 uurtje.

Dit jaar krijgen we daarom wekelijks fruit aangeleverd. Het fruit wordt in alle klassen enthousiast ontvangen.
Afhankelijk van de hoeveelheid fruit zullen de leerkrachten in ieder geval 3 dagen per week in de kleine pauze, als extra, een stuk fruit eten met de kinderen.

 

Voedselbos

Hierbij het verslag  van meester Egbert over de aanplanting van ons nieuwe Voedselbos:

De kinderen hebben het goed gedaan! Het was bijzonder om in de winter aan te planten. Dat begrepen de meesten eigenlijk niet, en dat hebben we kunnen navragen bij Judith en Talitha (IVN). Alle planten in het Voedselbosje zijn ‘’wintervaste planten’’. Dit betekent, dat ze in principe de kou in de winter kunnen doorstaan. Daarnaast zijn de omstandigheden juist nu goed, omdat de natuur in winterrust verkeerd. Dit houdt in dat de stofwisseling van de planten nagenoeg tot stilstand is gekomen. Dit is een voordeel, want hiermee wordt uitdroging van de planten voorkomen. Kortom een belevenis en een leuke (tuinbouw)les. Egbert

Waarom hebben we - naast onze moestuin - een Voedselbosje voor de kinderen aangelegd?
• Op deze manier betrekken we ze bij een duurzame, natuurlijke vorm van voedselproductie;
• We stimuleren ze tot een gezondere voedselkeuze;
• We vergroenen de speelleeromgeving, dragen bij aan biodiversiteit en klimaatadaptatie.

De kinderen van klas 5 zijn benoemd tot Plantwachters. Dat betekent, dat deze kinderen een jaar lang verantwoordelijk zijn voor een plantensoort. 

 

Regels en afspraken

Wat waren ook al weer de regels en afspraken bij het brengen en halen?
Jullie leveren jullie kinderen af bij de toegang (groene hek) tot het speelplein en wachten daar ook na school. Kinderen gaan pas het plein af wanneer ze hun vader/moeder/opa/oma/of andere volwassene zien, tenzij ze zelfstandig naar huis mogen. De kinderen die met de taxi naar huis gaan wachten op de taxi samen met de taxiwacht achter het nieuw gemetselde muurtje bij de straat.