X
GO

De leerlingen

Leerlingen

Onze school staat open voor alle leerlingen die een toelaatbaarheidsverklaring hebben voor het SBO en aangemeld worden door hun ouders/verzorgers.
De Tobiasschool biedt onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van leren en gedrag, waarbij de leerproblematiek veelal voorliggend is. Het betreft o.a. leerlingen met leerproblemen als gevolg van:

  • Lager dan gemiddelde algemene intelligentie en/of een grillig intelligentieprofiel;
  • Sociaal-emotionele problematiek (bv. faalangst);
  • Autisme spectrumstoornissen, AD(H)D, hechtingsproblematiek, angststoornissen, dyslexie, dyscalculie, (spraak)taalstoornissen (TOS), motorische ontwikkelingsvragen, medische aandoeningen, algehele ontwikkelingsachterstanden of niet-gediagnosticeerde problematiek.

Vrijwel alle leerlingen komen sociaal-emotioneel jonger over dan hun kalenderleeftijd doet vermoeden en een groot deel van de leerlingen heeft een beperkt concentratievermogen.