X
GO

Kennismaken en aanmelden

Beschikbare onderwijsplekken

Het aantal beschikbare onderwijsplekken op de Tobiasschool is per 1 augustus 2024:

Klas 2/3:      7 plekken
Klas 4:         6 plekken
Klas 5:         1 plek
Klas 6:         1 plek

Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


Kennismaken

We organiseren elk schooljaar kennismakingsochtenden waarvoor u zich bij de administratie kunt aanmelden (d.maas@tobiaszeist.nl). Op deze ochtenden hoort u een algemeen verhaal over de school en krijgt u een rondleiding van een leerling. Pas als een TLV in zicht komt - en nadat er is deelgenomen aan een kennismakingsochtend - gaan we in een individueel gesprek verder onderzoeken of de Tobiasschool een passende plek zou kunnen zijn.

In schooljaar 2024-2025 zijn deze woensdagochtenden (9.30-10.30) gepland op:
- 25 september
- 27 november
- 29 januari
- 9 april
- 21 mei
- 11 juni


Wenochtend

Wanneer besloten is tot plaatsing op de Tobiasschool kan de leerling vast wennen door, in overleg, een dag of een dagdeel in de toekomstige klas mee te lopen.

In de laatste weken voor de zomervakantie zijn alle huidige en nieuwe leerlingen al één ochtend in hun toekomstige klas. Zo kunnen zij alvast wennen aan de nieuwe school, klasgenootjes en leerkracht.


Aanmelding en plaatsing

De Tobiasschool neemt leerlingen in de leeftijd van zeven tot twaalf jaar aan met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het SWV ZOUT. Ook kunnen leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden een plek krijgen op de Tobiasschool. Ze moeten beschikken over een TLV van hun eigen samenwerkingsverband.

De TLV wordt afgegeven wanneer:

  • Het duidelijk is dat de betreffende leerling niet meer adequaat geholpen kan worden binnen het reguliere basisonderwijs;
  • Het schoolondersteuningsteam (SOT) voor hulp is ingeschakeld;

Tot plaatsing wordt overgegaan wanneer:

  • Omgang met de leerling mogelijk is op basis van relatie;
  • Veiligheid van leerling, medeleerlingen en teamleden gewaarborgd is;
  • De ouders bereid zijn om samen met de school rondom de hulpvraag en een eenduidige aanpak van de leerling te staan.

Indien niet tot plaatsing kan worden overgegaan, heeft de school zorgplicht volgens de wet Passend Onderwijs. Binnen het SWV ZOUT zal dan passend onderwijs voor de leerling gevonden worden.

Als de basisondersteuning niet voldoende is om een leerling te helpen bij zijn/haar ontwikkeling heeft de school de mogelijkheid extra ondersteuning in te zetten. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke mogelijkheden de Tobiasschool biedt.

Download hier de samenvatting van het Schoolondersteuningsprofiel.