X
GO

Kennismaken en aanmelden

Kennismaken

We organiseren elk schooljaar kennismakingsochtenden waarvoor u zich bij de administratie kunt aanmelden (d.maas@tobiaszeist.nl). Op deze ochtenden hoort u een algemeen verhaal over de school en krijgt u een rondleiding van een leerling. Pas als een TLV in zicht komt, gaan we in een individueel gesprek verder onderzoeken of de Tobiasschool een passende plek zou kunnen zijn.

Komend schooljaar zijn deze woensdagochtenden (9.30-10.30) gepland op:
- 6 maart 2024
- 17 april 2024
- 22 mei 2024

Het aantal beschikbare onderwijsplekken op de Tobiasschhol is per 1 maart 2024:
Klas 1/2/3: 1 plek
Klas 4: 2 plekken
Klas 5: 1 plek
Klas 6: geen plekken
Aan de gegeven informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Aanmelding en plaatsing

De Tobiasschool neemt leerlingen in de leeftijd van zes tot twaalf jaar aan met een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het SWV ZOUT. Ook kunnen leerlingen uit andere samenwerkingsverbanden een plek krijgen op de Tobiasschool. Ze moeten beschikken over een TLV van  hun eigen samenwerkingsverband, maar ook van SWV ZOUT.

De TLV wordt afgegeven wanneer:

  • Het duidelijk is dat de betreffende leerling niet meer adequaat geholpen kan worden binnen het reguliere basisonderwijs;
  • Het schoolondersteuningsteam (SOT) voor hulp is ingeschakeld;

Tot plaatsing wordt overgegaan wanneer:

  • Omgang met de leerling mogelijk is op basis van relatie;
  • Veiligheid van leerling, medeleerlingen en teamleden gewaarborgd is;
  • De ouders bereid zijn om samen met de school rondom de hulpvraag en een eenduidige aanpak van de leerling te staan.

Indien niet tot plaatsing kan worden overgegaan, heeft de school zorgplicht volgens de wet Passend Onderwijs. Binnen het SWV ZOUT zal dan passend onderwijs voor de leerling gevonden worden.

Als een leerling is toegelaten op de Tobiasschool, legt de schoolmaatschappelijk werkster een huisbezoek af om meer achtergrondinformatie te krijgen over de leerling.

Als de basisondersteuning niet voldoende is om een leerling te helpen bij zijn/haar ontwikkeling heeft de school de mogelijkheid extra ondersteuning in te zetten. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven welke mogelijkheden de Tobiasschool biedt.

Download hier het Schoolondersteuningsprofiel (ook wel Profiel Extra Ondersteuning genoemd).