X
GO

 

Eerste feestelijke oogst in Voedselbosjes Tobiasschool

Utrecht, 12 juni 2024 – Afgelopen week beleefden leerlingen van de Tobiasschool een smakelijke primeur in hun eigen Voedselbosje. Eerder al gingen leerlingen van de Stuifheuvel hen voor. Ze oogstten de eerste vruchten, planten en kruiden, waar ze heerlijke recepten van maakten tijdens een groei- en proefles van IVN Natuureducatie. Een leerzame en leuke ervaring voor kinderen over de voedzame en gezonde mogelijkheden die planten bieden.

Het oogsten en proeven van eigen teelt stond centraal in de groei- en proefles. Begeleid door een enthousiaste medewerker van IVN Natuureducatie, verkenden de kinderen hun bloeiende Voedselbosje, dat ze eerder dit schooljaar zelf al met liefde en zorg hadden aangeplant.

Blind proeven
Een van de hoogtepunten van de les was de blindproeverij, waarbij de kinderen verschillende vruchten, bladeren, stengels en bloemen mochten proeven. Het herkennen en benoemen van de smaken bleek een uitdaging, maar zorgde vooral voor veel plezier en verbazing. "Door kinderen op deze speelse manier kennis te laten maken met nieuwe smaken, stimuleren we hun smaakontwikkeling en creëren we een positieve houding ten opzichte van gezond en verrassend voedsel," aldus Marc Veekamp, landelijk projectleider bij IVN Natuureducatie.

20e voedselbosje in de provincie Utrecht
Dit feestelijke oogstmoment markeert het 20e Voedselbosje in de provincie Utrecht, die de afgelopen twee jaar op schoolpleinen en bij BSO's zijn ontplooid. Deze Voedselbosjes brengen voortaan elk schooljaar een nieuwe lichting kinderen dichter bij de oorsprong van voedsel en transformeren de vaak betegelde schoolpleinen tot groenere en fijnere plekken om te spelen en te leren.

Het project Voedselbosjes Utrecht oost is mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Utrecht en het Leader programma van de EU.

 

Een vooruitblik naar het nieuwe schooljaar 1

We zijn weer begonnen met de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar.
Vorig jaar heb ik geïnformeerd over de ingewikkeldheden van de organisatie van een klas 1/2/3. Toen kregen de kinderen van klas 3 drie ochtenden aparte instructie op het gebied van taal en rekenen. Dit werkte goed voor klas 3, maar het uit elkaar halen had grote invloed op de groep in zijn geheel. Voor meer informatie kan je de Nieuwsbrief van 17 mei 2023 opvragen.
Dit schooljaar hebben we gewerkt met een dubbele bezetting van twee leerkrachten op de maandag en de woensdag en met 4 ochtenden assistent-ondersteuning.
En ook dit jaar hebben we goede en minder goede ervaringen.
De kinderen zijn allemaal erg vooruitgegaan op het gebied van taal en rekenen. Het is een bewuste keuze geweest om daar veel aandacht aan te besteden. Maar daardoor is het typische vrijeschoolonderwijs wel wat in de verdrukking gekomen. Vooral dus veel aandacht naar hoofd en minder naar hart en handen.
Dit jaar is klas 1/2/3 echt één groep, maar je blijft zien dat de persoonsontwikkeling van de kinderen binnen de groep erg uiteenloopt. En daarmee ook de behoefte aan aandacht, ondersteuning en aanbod.
Daarnaast lukt het niet goed om het onderwijs vorm te geven zonder behoorlijke extra financiële en leerkrachtinvestering.
Elk jaar hebben we maar 2 of 3 aanmeldingen voor klas 1.
Alle bevindingen van de afgelopen 2 jaar samengenomen, hebben ons doen besluiten om vanaf volgend jaar geen klas 1 kinderen meer op te vangen. Instroom op de Tobiasschool kan dus pas vanaf klas 2. Kleuters én klas 1 (groep 3) kinderen uit regio Zeist met een TLV SBO kunnen een plek krijgen op de Stuifheuvel. Mochten ouders dan op een later moment willen instromen op de Tobiasschool vanwege de vrijeschoolachtergrond, dan blijft dat mogelijk.
De MR heeft positief geadviseerd.

Actueel

Instagram pagina

Neem eens een kijkje op Instagram: tobiasschool_zeist
Read More